Denisovan

  D, ENG-THA

Denisovan

 

คำนาม Denisovans หรือ Denisova hominins

(เดน-นีส-สะ-วา)

 

Denisovan หรือส่วนมากใช้ในรูปพหูพจน์ Denisovans หมายความว่า มนุษย์เดนิโซวัน หรือ เดนิโซวัน ในภาษาอังกฤษอ่านว่า เดน-นีส-สะ-วา ซึ่งคือมนุษย์สายพันธุ์ดึกดำบรรพ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วประมาณ 40,000 ปีก่อน Denisovans เป็นมนุษย์ที่อยู่ในสกุลโฮโม(Homo)ดังเช่นเดียวกับมนุษย์ปัจจุบันและมนุษย์ดึกดำบรรพ์อีกสายพันธุ์หนึ่งที่สูญพันธุ์ไปแล้วและอาศัยอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันคือนีแอนเดอร์ทัล (Neanderthals)

การศึกษาพบว่ามนุษย์เดนิโซวันได้แยกสายพันธุ์มาจากบรรพบุรุษเดียวกันกับบรรพบุรุษของนีแอนเดอร์ทัลเมื่อ 390,000 ปีก่อน และเชื่อว่ามนุษย์เดนิโซวันได้มีชีวิตอยู่ไปจนกระทั้ง 40,000 ปีก่อนก่อนสูญพันธุ์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่มนุษย์นีแอนเดอร์ทัลเริ่มที่จะกำลังสูญหายไปจากโลกเช่นกัน อย่างไรก็ตามความรู้เกี่ยวกับมนุษย์เดนิโซวันยังมีน้อยมากเนื่องจากหลักฐานที่พบมีน้อย ในปัจจุบันมีเพียงฟันสามซี่ กระดูกของนิ้วกอยและเศษกระดูกจากแขนหรือขาที่พบในถ้ำ Denisova ในเทือกเขาอัลไตในไซบีเรียประเทศรัสเซียในปี 2010 ชื่อของมนุษย์เดนิโซวันได้มาจากถ้ำที่พบกระดูก