depict

  D, ENG-THA

depict

 

คำกริยา depicts; depicted; depicted; depicting

(ดิ-′พีก-ค-ท)

 

depict หมายความว่า

1   แสดงภาพของ

ตัวอย่าง

Some of the sculptures depict his parents with two boys. อธิบายหรือแปลว่า รูปปั้นบางส่วนแสดงภาพของพ่อแม่ของเขากับเด็กผู้ชายสองคน

 

The California state flag depicts a grizzly bear. อธิบายหรือแปลว่า ธงของรัฐแคลิฟอร์เนียแสดงภาพของหมีกริซลี่

ภาพธงของรัฐแคลิฟอร์เนีย

 

2  พรรณนาถึง หรือ แสดงให้เห็นถึง ซึ่งคือกล่าวบรรยายให้เห็นเป็นภาพ

ตัวอย่าง

The movie depicts country life. อธิบายหรือแปลว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงชีวิตในชนบท -หรือพรรณนาถึงชีวิตในชนบท

 

In the book, he depicts his father as a tyrant. อธิบายหรือแปลว่า ในหนังสือนี้ เขาพรรณนาถึงพ่อของเขาว่าเป็นเผด็จการ

 


ภาพโดย the creative commons