dickhead

  C, ENG-THA

dickhead

 

คำนาม คำแสลงที่หยาบคาย พหูพจน์ dickheads

(′ดิก-เฮด-ด)

 

dickhead คือ คำแสลงที่หยาบคายใช้ด่าคนที่น่าลำคาญงี่เง่าไร้สาระ ในภาษาไทยใกล้เคียงคือ (ไอ)หัวควย หรือ (ไอ)หัวดอ

dickhead มากจากคำว่า dick ที่คำแสลงที่หยาบคายที่แปลว่า ควย หรือ ดอ และคำว่า  head ที่แปลว่า หัว

 

ตัวอย่าง  Don’t bother, he’s such a dickhead. แปลว่า อย่าไปใส่ใจเลย เขาเป็นไอหัวควยจริง ๆ