disavow

  D, ENG-THA

disavow

 

คำกริยา disavows; disavowed;  disavowing

(ดิส-สวาว)

 

disavow หมายความว่า ปฏิเสธ (ในความรับผิดชอบ หรือ เกี่ยวข้องในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)

 

(ตัวอย่าง She now seems to be trying to disavow her earlier statements. อธิบายหรือแปลได้ว่า ตอนนี้เธอดูเหมือนว่าจะพยายามปฏิเสธคำให้การของเธอก่อนหน้านี้)