disheveled

  D, ENG-THA

disheveled

 

คำคุณศัพท์ ประเทศอังกฤษนิยมเขียน dishevelled

(ดิช-′เชฟ-เวิล-ล)

 

disheveled หมายความว่า ยุ่งเหยิง หรือ กระเซิง  หรือ ยู่ยี่ หรือ ดูยุ่งเหยิง หรือ ดูกระเซิง  หรือ ดูยู่ยี่  หรือ ไม่เป็นระเบียบ หรือ (ดู)วุ่นวาย ซึ่งคือพันกันหรือวุ่นวายไม่เป็นระเบียบ เช่น

disheveled hair  แปลว่า ผมกระเซิง หรือ ผมยุ่งเหยิง

ตัวอย่าง

Walmart employees and security are seen breaking up a group of shoppers amid a chaotic scene, in which one woman’s hair is clearly disheveled from the fight. อธิบายหรือแปลว่า พนักงานและยามรักษาความปลอดภัยของวอลมาร์ตถูกพบเห็นกำลังแยกกลุ่มผู้ซื้อท่ามกลางความวุ่นวาย ซึ่งผมของผู้หญิงคนหนึ่งดูยุ่งเหยิงอย่างเห็นได้ชัดจากการต่อสู้

 

She and Elgin and Bee live in a disheveled mansion on top of a messy hillside in a wealthy Seattle neighborhood. อธิบายหรือแปลว่า เธอและเอลจินและบีอาศัยอยู่ในคฤหาสน์ที่ยุ่งเหยิงบนเนินเขารกรุงรังในย่านซีแอตเทิลที่ร่ำรวย

 

One kid is relaxed, the other dishevelled. อธิบายหรือแปลว่า เด็กคนหนึ่งผ่อนคลาย อีกคนวุ่นวาย

 

Now in his 40s, he’s disheveled and nearly silent, and is soon perplexed by the outside world. อธิบายหรือแปลว่า ตอนนี้อายุ 40 ปี เขาดูยุ่งเหยิงและเกือบจะเงียบ และในไม่ช้าก็สับสนอย่างมากจากโลกภายนอก