disillusion, disillusioned, disillusionment

  D, ENG-THA

disillusion

 

คำกริยา disillusions; disillusioned; disillusioning

(ดีส-สะ-ลู-ชั่น)

 

disillusion หมายถึง ทำให้(ใครบางคน)เห็นความจริงว่าสิ่งที่คนคนนั้นเชื่อไม่เป็นความจริง และอาจจะทำให้คนนั้นรู้สึกผิดหวังจากความจริงที่ถูกทำให้เห็น

คำนี้มาจากคำว่า  illusion ที่แปล ภาพมายา หรือ ภาพลวงตา ซึ่งเป็นภาพที่ไม่จริง นำหน้าด้วยคำว่า dis- ที่แปลว่า เอาออก ซึ่งก็คือเอาภาพลวงตาหรือภาพที่ไม่เป็นความจริงออกไปนั้นเอง

 

1 ทำให้(ใครบางคน)เห็นความจริง ตัวอย่าง

I’m not even sure I’d want Greenburg to disillusion her about Curtis. อธิบายหรือแปลว่า ฉันไม่แน่ใจว่าฉันต้องการให้กรีนเบอร์กทำให้เธอเห็นความจริงเกี่ยวกับเคอร์ติส

 


 

disillusioned

 

คำคุณศัพท์

(ดีส-สะ-ลู-ชั่น-ด)

 

disillusioned หมายความว่า รู้สึกผิดหวังเพราะได้เห็นหรือรู้ความจริงของความเชื่อบางสิ่งบางอย่าง

ตัวอย่าง  

The minority groups were completely disillusioned with the party. อธิบายหรือแปลว่า กลุ่มคนเสียงข้างน้อยรู้สึกผิดหวังกับพรรค – ในกรณีนี้ผิดหวังเพราะเห็นหรือรู้ความจริงบางอย่าง

 

By the 1990s, he was disillusioned with teaching and the academic life. อธิบายหรือแปลว่า ประมาณทศวรรษที่ 1990 เขารู้สึกผิดหวังเกี่ยวกับการสอนและชีวิตการศึกษา

 


 

disillusionment

 

คำนาม disillusionments หรือ disillusion; disillusions

(ดีส-ซ-ลู-ชั่น-เมิน-ท)

 

disillusionment หมายความว่า ความรู้สึกผิดหวัง เนื่องมาจากการได้เห็นหรือรู้ความจริงของความเชื่อบางสิ่งบางอย่าง

 

His growing disillusionment with the system almost seems to paralleling that of Elizabeth and like her he’s becoming a more sensitive parent. อธิบายหรือแปลว่า ความรู้สึกผิดหวังของเขาที่เพิ่มขึ้นกับระบบแทบจะดูเหมือนกับ(ความรู้สึก)ของเอลิซาเบธ และเหมือนเธอเขากลายเป็นผู้ปกครองที่อ่อนไหวมากขึ้น