Dyspepsia

  D, ENG-THA

Dyspepsia

 

คำนาม คำทางการแพทย์ หรือ indigestion หรือ upset stomach

(ดีส-เพพเซีย)

 

Dyspepsia คือ อาการอาหารไม่ย่อย ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการปวดในช่องท้องส่วนบนเนื่องจากระบบการย่อยทำงานไม่ปกติ ซึ่งส่วนใหญ่จะทำให้มีอาการท้องอืดวิงเวียนศีษะและเรอบ่อย

 

อาการอาหารไม่ย่อยมักจะเกิดจากกรดในกระเพาะอาหารไปสัมผัสกับเยื่อบุกระเพาะ (mucosa) ของระบบย่อยอาหาร กรดในกระเพาะอาหารจะทำลายเยื่อบุนี้ก่อให้เกิดการระคายเคืองและการอักเสบเป็นสาเหตุให้ความสามรถของกระเพาะในการย่อยอาหารน้อยลง

 

อาการและสาเหตุของอาหารไม่ย่อย

อาการของอาหารไม่ย่อยได้แก้

-ท้องอืด

-เรอบ่อย

-เวียนศีษะ

-เบื่ออาหารไม่ไม่ยากอาหาร

-อาเจียน

-อุจจาระมีสีดำ

-เหงื่อออก

ถ้าเป็นอาการไม่หนักก็ไม่จำเป็นต้องไปหาหมอ แต่ถ้ามีอาการเพิ่มขึ้นหรือไม่ดีขึ้นก็ควรรีบติดต่อแพทย์เพื่อตวรจหาสาเหตุและรักษาต่อไป

ในกรณีส่วนใหญ่การที่มีอาการอาหารไม่ย่อยจะเนื่องมาจากการที่ดื่มหรือรับประทานอาหารบางชนิด บางครั้งอาจจะเกิดจากการติดเชื้อหรือการใช้ยาบางชนิด สิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะเป็นสาเหตุทำให้มีอาการอาหารไม่ย่อยเช่น

-การรับประทานอาหารเร็วเกินไป

-การรับประทานอาหารมากเกินไป

-การบริโภคอาหารที่มีไขมันมากหรือรสจัด

-การดื่มคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์หรือน้ำอัดลมมากเกินไป

-การมีอาการเครียดหรือกังวลใจมาก

-เป็นโรคโรคนิ่วหรือโรคกระเพาะ

-ติดเชื้อหรือโรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร

 

การวินิจฉัยอาการ

การวินิจฉัยอาการจะดูจากอาการการเบื้องต้นดังที่กล่าวมาแล้วถ้าอาการไม่ดีขึ้นก็ให้รีบติดต่อแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยโดยระเอียดซึ่งก็ทำได้ดังนี้

-การตรวจเลือด

-การส่องกล้องทางทวารหนัก Endoscopy

-เอกซเรย์หรือทำอัลตราซาวด์น่าท้อง

 

 

การรักษาและการป้องกัน

ถ้าอาการมีสาเหตุจาการรับประทานอาหารก็ให้ลดอาหารดังกล่าวมาแล้วข้างต้น หรือซื้อยาลดกรดอาหาร (Antacid) ยาพวกนี้ไม่จำเป็นต้องมีใบสั่งแพทย์ แต่ถ้าอาการไม่ดีขี้นต้องรีบติดต่อแพทย์  ขี้นอยู่กับการวินิจฉัยสาเหตุว่าเกิดจากอะไรแพทย์ก็จะสั่งยาเพื่อบรรเทาอาการจากสาเหตุที่ตรวจพบเช่น ถ้าเกิดจากการติดเชื้อก็ต้องใช้ยายาปฏิชีวนะ หรือถ้าสาเหตุจากการใช้ยาบางชนิดแพทย์ก็จะเปลี่ยนชนิดของยา

การดูแลก็ทำได้โดยการไม่รับประทานอาหารรสจัดหรือมีมันมาก ไม่ควรกินอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นจำนวนมาก ควรรับประทานอาหารให้สมดุลและมีการออกำลังกายสม่ำเสมอ การออกกำลังกายจะทำให้ส่วนต่างๆของร่างกายทำงานเป็นปกติ