electrocardiogram

  E, ENG-THA

electrocardiogram

 

คำนาม หรือ EKG หรือ ECG

 

EKG หรือ ECG หมายถึง การตรวจสอบคลื่นหัวใจ ซึ่งคือระบบไฟฟ้าภายในร่างกายที่สมองส่งเป็นสัญญานไปยังกล้ามเนื้อของหัวใจ  EKG ย่อมาจาก Elektrokardiogramm ซึ่งเป็นภาษาเยอรมันที่เป็นผู้นำระบบนี้ขึ้นมาจึงยังคงนิยมใช้ EKG อยู่

 

EKG