end up

  E, ENG-THA

end up

 

คำวลี คำกริยา ends up; ended up; ended up; ending up

 

end up  หมายความว่า ลงเอย หรือ จบลง ซึ่งคือสินสุดหรือจบลงในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่ส่วนใหญ่ไม่ได้ว่างแผนไว้ก่อน และอาจใช้ในรูป end up (doing something) หมายความว่า ลงเอยด้วย(การทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง) หรือ จบลงด้วย(การทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)

ตัวอย่าง 

I don’t want to end up like my dad. อธิบายหรือแปลว่า ฉันไม่ต้องการที่จะลงเอยเหมือนพ่อของฉัน -ซึ่งในที่นี่คือ เธอไม่ต้องการที่จะมีชีวิตเหมือนพ่อของเขา

 

He came by for a coffee and we ended up having dinner together. อธิบายหรือแปลว่า เขามาหาเพื่อกินกาแฟแก้วหนึ่ง แล้วเราลงเอยด้วยการกินอาหารค่ำด้วยกัน -ซึ่งในที่นี่คือ ไม่ได้คาดไว้ว่าจะอยู่นานจนกินอาหารค่ำด้วยกัน

 

I ended up walking about a mile out of my way, thanks to following his instructions. อธิบายหรือแปลว่า ฉันลงเอยด้วยการเดินออกนอกเส้นทางของฉันไปประมาณหนึ่งไมล์ เพราะ(การ)ทำตามคำแนะนำของเขา

 

ดู end