escalate

  E, ENG-THA

escalate

 

คำกริยา escalates; escalated; escalated; escalating

(′เอส-คะ-เลต-ท)

 

escalate หมายความว่า

1  เมื่อพูดถึงการต่อสู้ความรุนแรงหรือสถานการณ์ไม่ดี escalate หมายความว่า ทวีความรุนแรงขึ้น หรือ มีความรุนแรงขึ้น หรือ ปานปลาย

ตัวอย่าง

The war between two countries is escalating. อธิบายหรือแปลว่า สงครามระหว่างสองประเทศกำลังทวีความรุนแรงขึ้น

 

The protests escalated into five days of rioting. อธิบายหรือแปลว่า การประท้วงปานปลายเป็นการจลาจลห้าวัน

 

2  (transitive verb) escalate (something) หมายความว่า ขยายความรุนแรง(ของบางสิ่งบางอย่าง) หรือ ขยายขนาด(ของบางสิ่งบางอย่าง)

ตัวอย่าง We do not want to escalate the war. อธิบายหรือแปลว่า เราไม่ต้องการที่จะขยายความรุนแรงของสงคราม

 

เมื่อพูดถึงราคาหรือจำนวนของสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่ดี  escalate หมายความว่า สูงขึ้น หรือ เพิ่มขึ้น

ตัวอย่าง The costs continue to escalate for the company. อธิบายหรือแปลว่า ค่าใช้จ่ายยังคงเพิ่มขึ้นสำหรับบริษัทนี้

 

4  (transitive verb และส่วนมากใช้เป็นคำทางธุรกิจ) escalate (something) หมายความว่า ยกระดับความสำคัญ(ของบางสิ่งบางอย่างเช่นปัญหาให้ผู้อยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าหรือผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินเรื่องต่อไป) ในรูป passive จะหมายความว่า ถูกยกระดับความสำคัญ หรือ ได้รับการยกระดับความสำคัญ

ตัวอย่าง

He has escalate the issue to the next highest level management team. อธิบายหรือแปลว่า เขาได้ยกระดับความสำคัญของปัญหาให้กับทีมผู้บริหารสูงสุดถัดไป

 

The problem has been escalated. หมายความว่า ปัญหานี้ได้ถูกยกระดับความสำคัญแล้ว -ซึ่งคือปัญหาได้ถูกส่งให้ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นไปแล้ว

 

 

คำตรงข้าม de-escalate

 


 

escalating

 

คำคุณศัพท์

 

escalating หมายความว่า เพิ่มสูงขึ้น

เช่น escalating costs แปลว่า ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น