escort

  E, ENG-THA

escort

 

คำกริยา escorts; escorted; escorted; escorting

(′เอส-คอร๋ต-ท) หรือ (อิส-′คอร๋ต-ท)

 

escort (someone/something) หมายความว่า พา(ใครบางคนหรือบางสิ่ง ไปที่ใดที่หนึ่ง) หรือ นำ(ใครบางคนหรือบางสิ่ง ไปที่ใดที่หนึ่ง)  หรือ นำพา(ใครบางคนหรือบางสิ่ง ไปที่ใดที่หนึ่ง)  โดยเฉพาะด้วยเหตุผลเพื่อไปเป็นเพื่อน หรือเพื่อเป็นการคุ้มครองหรือคุ้มกันผู้นั้นหรือสิ่งนั้นจากอันตราย

ดังนั้นหากด้วยเหตุผลเพื่อเป็นการคุ้มครองหรือคุ้มกันผู้นั้นหรือสิ่งนั้น escort (someone/something) จะหมายความว่า คุ้มกัน(บางสิ่งบางอย่าง ไปที่ใดที่หนึ่ง แต่ไม่ได้คุ้มกันอยู่กับที่เป็นนำพาไปโดยมีการคุ้นกันระหว่างการเดินทาง)

 

1 พา(ใครบางคนหรือบางสิ่ง ไปที่ใดที่หนึ่ง) หรือ นำ(ใครบางคนหรือบางสิ่ง ไปที่ใดที่หนึ่ง)  หรือ นำพา(ใครบางคนหรือบางสิ่ง ไปที่ใดที่หนึ่ง)

ในรูป passive หรือคำคุณศัพท์ (be) escorted หมายความว่า  ถูกพาไป(ที่ใดที่หนึ่ง) หรือ ถูกนำไป(ที่ใดที่หนึ่ง) หรือ ถูกนำพาไป(ที่ใดที่หนึ่ง)  ด้วยเหตุผลเพื่อการคุ้มครองหรือคุ้มกันผู้นั้นหรือสิ่งนั้น หรือเพื่อไปเป็นเพื่อน

ตัวอย่าง 

She drove Franklin, who no longer drives, to Auburn, and escorted him inside the library. อธิบายหรือแปลว่า เธอขับรถให้แฟรงคลิน ผู้ซึ่งไม่ได้ขับรถอีกแล้ว ไปที่ออเบิร์น และพาเขาเข้าไปในห้องสมุด

 

She wanted Eric to kiss up to her, escort her around, buy her gifts, and shower her with compliments. อธิบายหรือแปลว่า เธอต้องการให้เอริคเอาใจเธอ พาเธอไปโน่นไปนี่ ซื้อของขวัญให้เธอ และสาดเธอด้วยคำชม

 

2  คุ้มกัน(บางสิ่งบางอย่าง ไปที่ใดที่หนึ่ง ไม่ได้อยู่กับที่และส่วนมากโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้มีกำลังอำนาจ)

ในรูป passive หรือคำคุณศัพท์ (be) escorted หมายความว่า  ได้รับการคุ้มกันไป(ที่ใดที่หนึ่ง) หรือ ถูกคุ้มกันไป(ที่ใดที่หนึ่ง)

ตัวอย่าง

Rand Paul and his wife were escorted by police to their hotel. อธิบายหรือแปลว่า แรนด์ พอลและภรรยาของเขาได้รับการคุ้มกันไปที่โรงแรมโดยตำรวจ

 

The Italian coast guard escorted the fishing vessel to port Saturday night. อธิบายหรือแปลว่า หน่วยยามฝั่งของอิตาลีคุ้มกันเรือประมงไปที่ท่าเรือเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา

 

 


 

escort

 

คำนาม พหูพจน์ escorts

(′เอส-คอร๋ต-ท)

 

escort หมายความว่า

 ผู้คุ้มกัน ซึ่งคือคนหรือกลุ่มคนหรือยานพาหนะที่มีผู้คุ้มกันนำพาใครบางคนหรือบางสิ่งไปที่ใดที่หนึ่ง ด้วยเหตุผลเพื่อเป็นการคุ้มครองหรือคุ้มกันผู้นั้นหรือสิ่งนั้น เช่น

a police escort หมายความว่า ผู้คุ้มกันที่เป็นตำรวจ ในภาษาไทยจะเรียกว่า ตำรวจคุ้มกัน

ตัวอย่าง

Mr. Paul and his wife were attacked by demonstrators and needed a police escort to leave the area. อธิบายหรือแปลว่า นายพอลและภรรยาของเขาถูกทำร้ายโดยกลุ่มผู้ประท้วงและต้องตำรวจคุ้มกันเพื่อออกไปจากพื้นที่(นี้)

 

He was driven away to prison under armed escort. อธิบายหรือแปลว่า เขาถูกขับพาออกไปที่คุกภายใต้ผู้คุ้มกันติดอาวุธ

 

2  บุรุษติดตาม ซึ่งคือผู้ชายที่ไปงานสังคมหนึ่งกับใครคนใดคนหนึ่ง

ตัวอย่าง  All of the other dads and escorts are dressed in dark suits and tuxedos, but my father is the most handsome of them all. อธิบายหรือแปลว่า พ่อคนอื่น ๆ และบุรุษที่มาด้วยคนอื่น ๆ ทุกคนแต่งกายด้วยชุดสูทสีเข้มและชุดทักซิโด้ แต่พ่อของฉันหล่อที่สุดในบรรดาพวกเขาทั้งหมด

 

3 (ส่วนใหญ่ใช้ในอเมริกา) escort หมายความว่า โสเภณี (ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย) ซึ่ง escort คือคำที่นำมาใช้เพื่อให้ดูสุภาพและอ่อนโยนมากขึ้นและเป็นการบังหน้าหลีกเลี่ยงความผิดทางกฎหมาย

ดังนั้นแทนที่จะเรียก prostitute (โสเภณี) ก็เรียก escort หรืออาจเรียกว่า เพื่อนแก้เหงา หรือ เพื่อนเที่ยว แทนเนื่องจากในสหรัฐ ฯ เกือบทุกรัฐถือว่า การบริการโสเภณีเป็นสิ่งกฎหมาย คล้าย ๆ กับในประเทศไทยที่เรียกสถานบริการ อาบ อบ นวด แต่แท้ที่จริง ๆ แล้วเป็นการบังหน้าของการบริการโสเภณี ในความหมายนี้อาจพบใช้มากในรูปคำนามขยายคำนาม เช่น

an escort service แปลว่า การบริการเพื่อนแก้เหงา ซึ่งที่จริง ๆ แล้วคือการบริการโสเภณี

ตัวอย่าง

I started working as an escort when I lived in Hong Kong about a decade ago. อธิบายหรือแปลว่า ฉันเริ่มทำงานเป็นเพื่อนแก้เหงาเมื่อฉันอาศัยอยู่ในฮ่องกงเมื่อประมาณทศวรรษที่แล้ว -ซึ่งคือ เพื่อนแก้เหงา คือคำบังหน้าของคำว่า โสเภณี

 

Monet was working as an escort when she met her husband. อธิบายหรือแปลว่า โมเน่ทำงานเป็นเพื่อนแก้เหงาตอนที่เธอได้พบกับสามีของเธอ