execution

  E, ENG-THA

execution

 

คำนาม

(เอก-สิ-′คิว-ชั่น)

 

execution หมายความว่า

1  การประหารชีวิต ซึ่งคือการสังหารบุคคลเพื่อเป็นการลงโทษตามกฎหมายหรืออาจใช้ในการสังหารทางการเมือง

ตัวอย่าง He is in prison awaiting execution. อธิบายหรือแปลว่า เขาอยู่ในเรือนจำรอการประหารชีวิต

 

2  การปฏิบัติ หรือ การกระทำ หรือ การดำเนินการ

ตัวอย่าง

His ideas were good, but failed in execution. อธิบายหรือแปลว่า ความคิดของเขาดี แต่ล้มเหลวในการปฏิบัติ

 

She criticized the CFO’s lack of communication and execution of tasks. อธิบายหรือแปลว่า เธอได้วิพากษ์วิจารณ์การขาดการสื่อสารและการปฏิบัติในหน้าที่ของซีเอฟโอ

 

(คำทางกฎหมาย)  writ of execution หมายความว่า หมายบังคับคดี ซึ่งคือคำสั่งศาลที่ให้สิทธิแก่เจ้าหน้าที่ในการบังคับทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่น บังคับขายทรัพย์สินของบุคคลหนึ่งเพื่อนำเงินไปจ่ายหนี้

ตัวอย่าง If a defendant refuses to pay damages, the judge can issue a writ of execution. อธิบายหรือแปลว่า ถ้าจำเลยปฏิเสธที่จะจ่ายเงินค่าเสียหาย ผู้พิพากษาสามารถออกหมายบังคับคดีได้ – ซึ่งคือออกหมายบังคับคดีให้เจ้าหน้าที่เช่นยึดทรัพย์สินของจำเลย