exodus

  E, ENG-THA

exodus

 

คำนาม exoduses

(เอก-เซอ-ดัส-ส)

 

exodus หมายถึง การอพยบ โดยเฉพาะจำนวนมาก ๆ ของผู้คนเนื่องจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นกับคนกลุ่มนั้น คำนี้มาจากชื่อของหนังสือเล่มที่สองของคัมภีร์ไบเบิลฉบับดั่งเดิมซึ่งในนั้นกล่าวเกี่ยวกับการอพยบหนีของชาวอิสราเอลจากการเป็นทาสในอียิปต์

 

ตัวอย่าง

There has been a mass exodus of workers from the villages to the towns. อธิบายได้ว่า ได้มีการอพยพของแรงงานจากหมู่บ้านไปยังเมืองจำนวนมาก