exoskeleton

  E, ENG-THA

exoskeleton

 

คำนาม exoskeletons

(‚เอก-โซ-′ส-เกล-ละ-ทัน)

 

 

exoskeleton มาจากคำว่า exo- หมายความว่า ภายนอก skeleton โครงกระดูก  ดังนั้น exoskeleton จะความหมายดังต่อไปนี้  

 

1 (คำทางสัตววิทยา) โครงกระดูกภายนอก หรือ เปลือกแข็งภายนอกของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิด เช่น แมลง และ สัตว์ในเผ่าพันธุ์กุ้งปู  ที่จะต้องลอกเปลี่ยนเปลือกแข็งของมันเมื่อมันโตขึ้นเพราะเปลือกจะไม่โตตามลำตัว 

ข้อสังเกต ถึงแม้ว่าเต่าจะมีเปลือกแข็งเป็นเกาะห่อหุ้มลำตัวอยู่ แต่เต่าเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังดังนั้นจะมีโครงกระดูกภายใน(endoskeleton) และในภาษาอังกฤษส่วนมากจะเรียกส่วนของกระดองว่า shell หรือ turtle shell ซึ่งกระดองเต่าไม่ใช้ exoskeleton แต่จริง ๆ แล้วเป็นส่วนของซีโครงของเตาและกระดองจะเติบโตไปกับการเติบโตของเต้า ซึ่งไม่เหมือนกับสัตว์ที่มี exoskeleton ที่จะต้องลอกเปลี่ยนเปลือกแข็งภายนอกเมื่อพวกมันเติบโตขึ้น

เปลือกหอยเป็นตัวอย่างของ exoskeleton  ดูรูป

ตัวอย่าง  Lobsters, like all animals with exoskeletons, periodically molt their covering as they grow. อธิบายหรือแปลได้ว่า กุ้งล็อบสเตอร์ เหมือนสัตว์ที่มีเปลือกแข็งภายนอกจะลอกเปลี่ยนเปลือกหุ้มของพวกมันเป็นระยะ ๆ ขณะที่พวกมันโตขึ้น

 

2  โครงร่างที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นโครงสร้างแข็งที่หุ่มหรือสนับสนุนโครงสร้างภายนอก

ตัวอย่าง  The robotic exoskeleton helps people with spinal cord injuries walk again. อธิบายหรือแปลได้ว่า โครงร่างของหุ่นยนต์ช่วยผู้คนที่มีการบาดเจ็บของไขสันหลังเดินอีกครั้ง

ภาพ robotic exoskeleton ภาพโดย Ekso Bionics

 

ดูเปรียบเทียบกับคำว่า endoskeleton

 


 

exoskeletal

 

คำคุณศัพท์

 

exoskeletal หมายความว่า ของโครงกระดูกภายนอก