explicit, explicitly

  E, ENG-THA

explicit

 

คำคุณศัพท์

(อิก−ส−พริ−ซิท−ท)

 

explicit หมายความว่า อย่างชัดเจน หรือ อย่างตรง ๆ ไม่อ้อมคอม  ซึ่งใช้อธิบายสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างตรงไปตรงมาชัดเจน

นอกจากนี้เราจะเห็นคำ explicit ในคำเตือนในภาพยนต์หรือทีวีหรือสื่ออื่น เช่น explicit language แปลว่า  ภาษาที่หยาบคาย ซึ่งเป็นคำเพื่อเตือนว่าเด็ก ๆ ไม่ควรจะได้ยินคำหยาบคายเหล่านี้ หรือ explicit violence แปลว่า ความรุนแรงที่เห็นอย่างชัดเจน เช่นถ้าฉากการฆ่าคนก็จะเห็นคนกำลังถูกฆ่า และถ้าพูดถึง sexually explicit movie จะหมายถึง หนังโป๊ หรือ หนังที่ไม่มีการตัดในฉากที่มีส่วนของอวัยวะเพศหรือการร่วมเพศ

 

ดูคำตรงกันข้าม implicit

 

ตัวอย่าง

They were given explicit instructions. อธิบายหรือแปลได้ว่า พวกเขาได้รับคำแนะนำอย่างชัดเจน − ซึ่งคือตรง ๆ ง่ายต่อการทำตามไม่อ้อมค้อม

 

The movie contains scenes of explicit violence. อธิบายหรือแปลได้ว่า ภาพยนตร์มีฉากที่มีความรุนแรงที่เห็นอย่างชัดเจน

 


 

explicitly

 

คำวิเศษณ์ explicitly จะมีความหมายเหมือนกับคำคุณศัพท์

 

ตัวอย่าง I told you quite explicitly to be home by midnight. อธิบายหรือแปลได้ว่า ฉันบอกคุณอย่างชัดเจนว่าจะกลับถึงบ้านภายในเวลาเที่ยงคืน