extraction

  E, ENG-THA

extraction

 

คำนาม

(อิก-′ส-แทรก-ชั่น)

 

extraction หมายความว่า

1  การสกัด ซึ่งคือการนำบางสิ่งบางอย่างออกมาจากการติดอยู่กับอีกสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะด้วยแรง ส่วนมากใช้ในรูป extraction of (something)

ตัวอย่าง

The extraction of minerals has damaged the landscape.  อธิบายหรือแปลว่า การสกัดแร่ธาตุต่างๆทำให้ภูมิทัศน์เสียหาย

 

By contrast, the mining sector – which includes iron ore extraction – accounts for 7%. อธิบายหรือแปลว่า ในทางตรงกันข้ามภาคการทำเหมืองแร่ ซึ่งรวมถึงการสกัดแร่เหล็กมีสัดส่วนเป็น 7%

 

2  (คำทางการแพทย์) การถอนฟัน ในความหมายนี้ extraction เป็นคำนามที่นับได้มีรูปพหูพจน์ว่า extractions

ตัวอย่าง The dentist gave me a local anesthetic prior to the extraction. อธิบายหรือแปลว่า ทันตแพทย์ให้ยาชากับฉันก่อนการถอนฟัน

 

3  การดึง(บางสิ่งหรือบางคนที่ติดอยู่)ออกมา(จากสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง) ส่วนมากใช้ในรูป extraction of (something)

ตัวอย่าง Rescuers begin extraction of Thai boys in cave. อธิบายหรือแปลว่า นักกู้ภัยเริ่มต้นการดึงเด็กผู้ชายไทยออกมาจากในถ้ำ

 

4 (คำเป็นทางการ) เชื่อสาย(ของบรรพบุรุษ)

ตัวอย่าง  His real father was of American extraction. อธิบายหรือแปลว่า พ่อที่แท้จริงของเขามีเชื่อสายของชาวอเมริกา