fixture

  ENG-THA, F

fixture

 

คำนาม fixtures

(ฟิก-ส-เชอ-ร)

 

fixture หมายความว่า

1  เฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งและถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบ้านหรืออาคารหรือยานพาหนะ เช่น A light fixture แปลว่า โคมไฟติดเพดาร หรือ ไฟติดผนัง หรือ plumbing fixtures แปลว่า อุปกรณ์ประปาในบ้านหรือในอาคารเช่น ก๊อกน้ำ ที่ระบายน้ำ ซิง เป็นต้น

ตัวอย่าง Old light fixtures were rewired and fitted with LED bulbs. อธิบายหรือแปลว่า โคมไฟติดเพดารเก่าได้รับการเดินสายใหม่และติดหลอดไฟเอลอีดี

 

2 (เครื่องมือ) อุปกรณ์ยึดจับ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยยึดจับสำหรับการทำงานอาจมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบและหลายชนิด

 

3 (คำไม่เป็นทางการ) ผู้ที่อยู่เป็นประจำ (เพราะพบเห็นบ่อยมากเหมือนกับอยู่ที่นั้นอย่างถาวร) หรือ สิ่งที่มีอยู่ประจำ

ตัวอย่าง

He was a fixture in New York’s library. อธิบายหรือแปลว่า เขาเป็นผู้ที่อยู่ประจำในห้องสมุดของนิวยอร์ก

 

The cordless kettle may now be a fixture in most kitchens.  อธิบายหรือแปลว่า กาต้มน้ำไร้สายปัจจุบันอาจเป็นสิ่งที่มีอยู่ประจำในห้องครัวส่วนใหญ่