get laid

  ENG-THA, G

get laid

 

คำสแลง ประเทศอเมริกา gets laid; got laid; gotten laid; getting laid

 

get laid คือคำสแลงที่คล้ายกับคำสแลงของไทยคือ ได้เอา หรือ ได้ฟัน หรือ มีเซ็กส์ ซึ่งหมายความว่า มีเพศสัมพันธ์

ตัวอย่าง 

He is going to get laid tonight. อธิบายหรือแปลว่า เขาจะโดนเอาคืนนี – ซึ่งคือเขาจะมีเซ็กส์คืนนี้

 

I just want to get laid. อธิบายหรือแปลว่า ฉันต้องการที่จะมีเซ็กส์