great white shark

  ENG-THA, G, S

great white shark

 

คำนาม พหูพจน์ great white sharks หรืออาจรู้จักกันในชื่อ great white; great whites

 

great white shark คือ ฉลามขาว หรือหลายคนเรียกว่า ปลาฉลามขาว ซึ่งคือฉลามขนาดใหญ่ที่ดุดันอาศัยอยู่ในทะเลที่อุ่นมีหลังสีน้ำตาลหรือสีเทา ท้องสีขาว และฟันรูปสามเหลี่ยมที่แหลมคมขนาดใหญ่

ฉลามขาวตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ และจากการศึกษาวิจัยในปี 2014 พบว่าอายุขัยของฉลามขาวจะอยู่ประมาณ 70 ปี ฉลามขาวยักษ์จะอาศัยอยู่ในทะเลชายฝั่งบริเวณที่มีอุณหภูมิน้ำระหว่าง 12 และ 24 ° C

 

ตัวอย่าง A great white shark stunned a whale-watching group off the coast of Massachusetts on Sunday when the ocean predator was spotted feasting on the carcass of a dead whale. อธิบายหรือแปลว่า ฉลามขาวตัวหนึ่งได้ทำให้กลุ่มเฝ้าดูวาฬนอกชายฝั่งรัฐแมสซาชูเซตส์ตะลึงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เมื่อนักล่าของมหาสมุทรได้ถูกสังเกตเห็นกำลังกินซากของปลาวาฬที่ตายแล้ว