hitch, without a hitch

  ENG-THA, H

hitch

 

คำนาม hitches

(ฮิต-ช)

 

hitch หมายความว่า

1 ปัญหา หรือ อุปสรรค โดยเฉพาะอุปสรรคหรือปัญหาเล็กๆชั่วคราวที่ทำอาจจะทำให้เกิดความล่าช้าในระยะสั้น ๆ คำนี้จะได้ยินบ่อยในรูปแบบ (go/went/gone) without a hitch ที่แปลว่า (เป็นไป)อย่างราบรื่นไม่มีอุปสรรคหรือปัญหาใดๆ เลย

ตัวอย่าง Everything went without a hitch. อธิบายหรือแปลว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีอุปสรรคหรือปัญหาใดๆ เลย

 

2 ชนิดของการผูกเงื่อนเชือก โดยเฉพาะที่ใช้สำหรับยึดเชือกกับสิ่งอื่น

 

3 การเดินทางโดยการโบกรถฟรี ซึ่งคือการเดินทางโดยอาศัยไปกับรถของคนอื่นที่ไม่รู้จักกันไปที่ใดที่หนึ่งโดยไม่เสียเงิน คำไม่เป็นทางการของคำว่า hitchhiking

 

4 (คำไม่เป็นทางการ ของประเทศอเมริกา)การรับใช้ งานบริการต่าง ๆ  โดยเฉพาะที่ใช้เวลาสมควร เช่น การรับใช้ ราชการ หรือ ในกองทัพทหารหรือ

ตัวอย่าง He went back to college after doing his hitch in the army. อธิบายหรือแปลว่า เขากลับไปเรียนที่วิทยาลัยหลังจากการรับใช้ในกองทัพ

 


 

คำกริยา hitches; hitched; hitching

 

hitch หมายความว่า

1 ยึด หรือ ผูกยึด สิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้กับสิ่งอื่นโดยผูกไว้กับเชือกหรือใช้ตะขอเกี่ยวไว้

ตัวอย่าง He hitched a trailer to a car. อธิบายหรือแปลว่า เขายึดรถพ่วงไว้กับรถ

 

2 (คำสแลง) เดินทางโดยการโบกรถฟรี ซึ่งคือการเดินทางโดยอาศัยไปกับรถของคนอื่นที่ไม่รู้จักกันไปที่ใดที่หนึ่งโดยไม่เสียเงิน

ตัวอย่าง He hitched across the country last summer. อธิบายหรือแปลว่า เขาเดินทางโดยการโบกรถฟรี ทั่วประเทศเมื่อฤดูร้อนที่แล้ว

 

3 ยก โดยการดึงหรือดันบ้างสิ่งบางอย่างขึ้น

ตัวอย่าง She hitched her skirt up and ran. อธิบายหรือแปลว่า เธอยกกระโปรงของเธอขึ้นและวิ่ง