hoist

  ENG-THA, H

hoist

 

คำกริยา hoists; hoisted; hoisting

(ฮอย-ส-ท)

 

hoist หมายความว่า

1 ยก(บางสิ่งบางอย่าง)ขึ้น หรือ ยกขึ้น  โดยเฉพาะขึ้นตรง ๆ ให้สูง ดูตัวอย่างดังต่อไปนี้

He hoisted his backpack on to his shoulder. อธิบายหรือแปลว่า เขายกเป้สะพายหลังของเขาขึ้นบนไหล่ของเขา

 

A helicopter hoisted the final section of the bridge into place. อธิบายหรือแปลว่า เฮลิคอปเตอร์ยกส่วนสุดท้ายของสะพานขึ้นไปเข้าที่

 

2 ถ้าพูดถึงการใช้เชือกดึงบางสิ่งบางอย่างให้สูงขึ้นจะหมายถึง ชัก(บางสิ่งบางอย่าง)ขึ้น หรือ ชักขึ้น เช่น hoist a flag แปลว่า ชักธงขึ้นเสา

A white flag was hoisted.  แปลว่า ธงสีขาวถูกชักขึ้น