hunky-dory

  ENG-THA, H

hunky-dory

 

คำสแลง คำคุณศัพท์

(ฮัง-กี-ดอ-รี)

 

hunky-dory หมายความว่า ดีมาก หรือ พอใจ ซึ่งเป็นคำที่ใช้พูดเมื่อสิ่งต่าง ๆ เป็นไปตามแผนการไม่มีปัญหาใด ๆ  คำนี้เป็นคำสแลงที่เกิดขึ้นและใช้ครั้งแรกในประเทศอเมริกาในทศวรรษ 1860 ในปัจจุบันอาจะไม่ค่อยนิยมใช้แล้ว

ตัวอย่าง  Everything is hunky-dory. อธิบายหรือแปลว่า ทุกสิ่งทุกอย่างดีมาก