hygiene

  B, ENG-THA

hygiene

 

คำนาม

(ไฮจีน)

 

hygiene หมายความว่า สุขอนามัย ซึ่งคือการปฏิบัติใด ๆ ที่รักษาร่างกายและสภาพแวดล้อมให้สะอาดเพื่อลดการติดเชื้อและลดการเป็นโรคจากการติดเชื้อต่าง การปฏิบัติเช่น การล้างมือ ทำความสะอาดบ้าน ล้างผักก่อนรับประทาน เป็นต้น สุขอนามัยดีทำให้สุขภาพดี

และบ่อยครั้งถ้าเราพูดถึงใครว่ามี สุขอนามัย (hygiene) ไม่ดีเราจะคิดถึงว่าคนนั้นเป็นคนดูสกปรกซึ่งไม่ได้จริงเสมอไป คนที่ดูสะอาดอาจจะมีสุขอนามัย (hygiene) ไม่ดีก็ได้

เมื่อเราพูดถึง สุขอนามัย (hygiene) เราจะพูดถึงการปฏิบัติตัวของเราที่ทำให้สะอาดปราศจากเชื้อโรค แต่ถ้าเราพูดถึง สุขาภิบาล (sanitation) เราจะพูดถึงถาวะแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีผลกับสุขภาพของเราและชุมชนของเรา

 

ตัวอย่าง

Poor standards of hygiene mean that the disease spreads fast. อธิบายหรือแปลได้ว่า มาตรฐานที่ไม่ดีของสุขอนามัยหมายความว่าโรคแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว

 

He has very poor personal hygiene. อธิบายหรือแปลได้ว่า เขามีสุขอนามัยส่วนตัวไม่ดีมาก ๆ

 

Poor sanitation and hygiene caused many of the soldiers to get sick. อธิบายหรือแปลได้ว่า สุขาภิบาลและสุขอนามัยที่ไม่ดีทำให้ทหารหลายคนเกิดการป่วย