hysteresis

  ENG-THA, H

hysteresis

 

คำนาม 

(ฮีส-ตะ-′รี-ซัส-ส)

 

hysteresis หมายความว่า ฮิสเทอรีซิส ซึ่งคือปรากฎการณ์ของระบบหนึ่งที่ค่าเอาท์พุทหรือผลการตอบสนองไม่ขึ้นอยู่กับค่าอินพุตหรือการกระทำหนึ่งโดยทันที แต่ผลการตอบสนองจะหน่วงช้าออกไปหรือเป็นไปหรือตอบสนองขึ้นอยู่กับประวัติที่เคยเกิดขึ้น

hysteresis มีรากความหมายมาจากคำทางฟิสิกส์ในเรื่องแรงแม่เหล็กที่ว่า การเหนี่ยวนำแม่เหล็กบนวัสดุหนึ่งยังคงมีอยู่หลังจากแรงแม่เหล็กที่กระทำกับวัสถุนั้นได้ถูกนำออกไปแล้ว ตัวอย่างเช่น หากเรานำแม่เหล็กไปเหนี่ยวนำกับไขขวงเหล็กที่ไม่ได้เป็นแม่เหล็ก เมื่อนำแม่เหล็กออกจากไขขวงนั้นแล้วไขขวงก็จะยังคงมีแรงเหนี่ยวนำแม่เหล็กอยู่เสมือนว่าไขขวงเป็นแม่เหล็กสักพักก่อนที่จะหมดไป

อีกตัวอย่างหนึ่งเช่น เครื่องปรับอากาศตั้งค่าความเย็นไว้ที่ 25 องศาคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศจะเริ่มทำงานเมื่ออุณหภูมิห้องขึ้นไปที่ 26 องศาและจะปิดการทำงานลงเมื่ออุณหภูมิตำลงมาที่ 24 องศา  การชะลอปิดเปิดการทำงานที่ของคอมเพรสเซอร์ที่หน่วงออกไปนี้เรียกว่า hysteresis การกระทำก็เพื่อลดการทำงานอย่างหนักของคอมเพรสเซอร์ไม่เช่นนั้น คอมเพรสเซอร์ก็จะต้องปิดเปิดอยู่เกือบตลอดเวลาเมื่ออุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่า 25 องศาเพียงเล็กน้อย