icicle

  ENG-THA, I

icicle

 

คำนาม icicles

(′ไอ-‚ซิ-เคิล-ล)

 

icicle หมายความว่า น้ำแข็งย้อย ซึ่งคือแท่งน้ำแข็งที่เกิดจากการที่หิมะละลายแต่อากาศที่หนาวทำให้เกิดการแข็งตัวกลับกลายเป็นน้ำแข็ง ดังแสดงในรูป

 

ตัวอย่าง  Image shows icicles hanging from a roof. อธิบายหรือแปลได้ว่า ภาพแสดงน้ำแข็งย้อยที่ห้อยอยู่จากหลังคา