idiot

  ENG-THA, I

idiot

 

คำนาม idiots

(อิ-′เดียต-ท)

 

idiot หมายความว่า คนโง่ หรือ ไอโง่

ตัวอย่าง

You’re an idiot. แปลว่า คุณคือคนโง่

 

We are going to starve to death because of this idiot. แปลว่า เราจะอดอาหารตายเพราะไอโง่คนนี้