inclement

  ENG-THA, I

inclement

 

คำคุณศัพท์

(อิน-เคลม-มัน-ท)

 

inclement ในปัจจุบันเป็นคำที่ใช้เมื่อพูดถึงอากาศหรือสภาพอากาศเท่านั้นที่ให้ความหมายว่า ไม่ดี หรือ รุนแรง โดยทั่วไปเป็นสภาพอากาศที่ทำให้รู้สึกไม่สบายเช่น หนาว มีลมแรง หรือเปียกจากฝนหรือหิมะ

ตัวอย่าง

Despite the inclement weather, more than 800 volunteers kept searching for the missing boy. อธิบายหรือแปลว่า แม้จะมีสภาพอากาศไม่ดี แต่อาสาสมัครกว่า 800 คนยังคงค้นหาเด็กผู้ชายที่หายไปต่อไป

 

In Oregon, Pacific Power officials said inclement weather was causing outages from Astoria to Cave Junction. อธิบายหรือแปลว่า ในรัฐโอเรกอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทแปซิฟิกเพาเวอร์กล่าวว่าสภาพอากาศที่รุนแรงทำให้ทำให้เกิดไฟฟ้าดับตั้งแต่เมืองแอสโตเรียไปจนถึงเมืองแคฟจังชั่น

 

 

ดูคำตรงข้าม clement