inert, inertly

  ENG-THA, I

inert

 

คำคุณศัพท์

(อิ-เนอ-ร-ต-ท)

 

inert หมายความว่า

1  ไร้การเคลื่อนไหว หรือ ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้

Two hours later, we watched through glass as her inert body was wheeled into the intensive care recovery. อธิบายหรือแปลได้ว่า สองชั่วโมงต่อมา เราได้เฝ้าดูผ่านกระจกขณะที่ร่างกายที่ไร้การเคลื่อนไหวของเธอถูกเขนเข้าไปในห้องไอซียู

 

2  เฉื่อย หรือ เฉื่อยช้า หรือ เชื่องช้า

The main problem of our political parties is inert. อธิบายหรือแปลได้ว่า ปัญหาหลักของพรรคการเมืองของเราคือเฉื่อยชา

 

(คำทางเคมีโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงสารหรือสสารหรือแก๊ส) เฉื่อย หรือ ไม่ทำปฏิกิริยา กับสารหรือสิ่งอื่น เช่น Inert substances จะไม่ทำปฏิกิริยากับสารอื่น ๆ

Neon and argon are inert gases. อธิบายหรือแปลได้ว่า นีออนและอาร์กอนเป็นแก๊ซเฉื่อย – แก๊ซเฉื่อยจะไม่ทำปฏิกิริยากับสารอื่น

 


 

inertly

 

คำคุณศัพท์

 

inertly หมายความว่า

1 อย่างไร้การเคลื่อนไหว 

We saw Carole still sitting on the floor asleep and Carrie resting inertly on the bed. อธิบายหรือแปลได้ว่า เราเห็นแคโรลยังคงนั่งหลับอยู่บนพื้นและแครี่นอนพักอย่างไร้การเคลื่อนไหวอยู่บนเตียง

 

2 อย่างเฉื่อย หรือ อย่างเฉื่อยช้า หรือ อย่างเชื่องช้า

The lower part of his injured leg was flopping inertly. อธิบายหรือแปลได้ว่า ส่วนล่างของขาที่บาดเจ็บของเขาแกว่งไปมาอย่างเชื่องช้า