injection site reaction

  ENG-THA, I, R, S

injection site reaction

 

คำนาม คำทางการแพทย์ injection site reactions

 

injection site reaction หมายความว่า การอักเสบจากการฉีดยาเฉพาะที่ ซึ่งคือการอักเสบหรือความเสียหายของเนื้อเยื่อบริเวณรอบ ๆ ที่ได้รับการฉีดยา อันมีผลมาจากอาการแพ้ต่อสารหรือจากการลั่วไหลของยาเข้าสู่เนื้อเยื่อทำให้เกิดการอักเสบ

 

ตัวอย่างประโยค Injection site reactions were the most commonly reported side effect. อธิบายหรือแปลว่า การอักเสบจากการฉีดยาเฉพาะที่เป็นผลข้างเคียงที่ได้รับรายงานมากที่สุด