integration

  ENG-THA, I

integration

 

คำนาม

(อิน-ดิ-′เกร-ชั่น) หรือ (อิน-ทิ-′เกร-ชั่น)

 

integration หมายความว่า

1 การบูรณาการ หรือ การผสมผสานรวมกัน ซึ่งคือการรวมสิ่งต่าง ๆ หรือหน่วยงานต่างเข้าด้วยกันผสมผสานอย่างกลมกลืนจนเหมือนเป็นหนึ่งเดียว

ตัวอย่าง  The important achievement of the European Union is economic integration, but political integration is doubtful. อธิบายหรือแปลว่า ความสำเร็จที่สำคัญของสหภาพยุโรปคือการบูรณาการ หรือทางเศรษฐกิจ แต่การบูรณาการทางการเมืองเป็นที่น่าสงสัย

 

2  การบูรณาการ(ทางเชื่อชาติ) หรือ การเลิกแบ่งแยก(ทางเชื่อชาติ) ซึ่งคือการให้ผู้คนต่างเชื้อชาติรวมกันอยู่ในสังคมที่มีมาตราฐานเดียวกันไม่แบ่งแยกตามสีผิว ในประเทศตะวันตกอดีตเคยมีการแบ่งแยกสังคมตามสีผิว ถึงแม้ในปัจจุบันจะไม่มีแล้วแต่ในทางปฏบัติอาจยังคงพบเห็นกันอยู่

ตัวอย่าง

In the 1960s the government passed a law to promote racial integration in schools. อธิบายหรือแปลว่า ในปี 1960 รัฐบาลได้ผ่านกฎหมายเพื่อที่จะส่งเสริมการบูรณาการทางเชื้อชาติในโรงเรียน -ซึ่งคือทำให้คนต่างเชื้อชาติต่างสีผิวสามารถรวมกันเรียนอยู่ในโรงเรียนและชั้นเรียนเดียวกัน

 

Back in 1947, President Harry S. Truman ordered the full integration of African-Americans into the military. อธิบายหรือแปลว่า ย้อนกลับไปในปี 1947 ประธานาธิบดีแฮร์รี่ เอส. ทรูแมนสั่งการบูรณาการของการชาวอเมริกาผิวดำเข้าสู่กองทัพแบบเต็มรูปแบบ -ซึ่งก่อนหน้าชาวผิวดำจะไม่มีสิทธิทำงานในกองทัพเหมือนชาวผิวขาว

 

3 คำทางคณิตศาสตร์ integration หมายความว่า การหาปริพันธ์ ซึ่งคือคำนวณหาค่าของฟังก์ชั่นอนุพันธ์หนึ่ง (หรือ ค่า integrals ของ )