jack-o’-lantern

  ENG-THA, J

jack-o’-lantern

 

คำนาม  jack-o’-lanterns

(′แจ็ค-กะ-แลน-เทริน)

 

jack-o’-lantern หมายความว่า โคมไฟฮาโลวีน หรือ แจ็กโอแลนเทิร์น ซึ่งคือโคมไฟที่ทำจากฟักทองแกะเป็นรูปน่าคนส่วนมากดูน่ากลัวใช้ประดับในคืนของคืนฮาโลวีน ในปัจจุบันอาจพบทำจากพลาสติกที่มีลักษณะเหมือนฟักทองแกะสลัก

 

ตัวอย่าง  The children have lighted their jack-o’-lanterns. อธิบายหรือแปลว่า เด็ก ๆ ได้จุดโคมไฟฮาโลวีนของพวกเขาแล้ว