jealousy

  ENG-THA, J

jealousy

 

คำนาม jealousies

(เจล-ละ-ซี่)

 

jealousy หมายความว่า

ความหึงหวง ซึ่งคือการที่มีความรู้สีกกังวลที่คนอื่นจะได้ของรักของเราไป

(ตัวอย่าง  I believe that jealousy between partners is quite common. อธิบายหรือแปลได้ว่า ฉันเชื่อว่าความหึงหวงระหว่างคู่รักค่อนข้างเป็นเรื่องธรรมดา)

 

ความอิจฉา (ส่วนมากใช้กับคู่แข่งหรือคนที่เป็นปฏิปักษ์)

(ตัวอย่าง Professional jealousy can cause problems at work. อธิบายหรือแปลได้ว่า ความอิจฉาในอาชีพอาจก่อให้เกิดปัญหาในที่ทำงาน

 

ดูคำที่คล้ายกัน envy