jet lag, jetlag

  ENG-THA, J

jet lag

 

คำนาม หรือ jetlag

(เจ็ต-แล็ก)

 

jet lag หมายความว่า เจ็ทแลค ซึ่งคือ ถาวะเหนื่อยล้าหลังจากการนั่งเครื่องบินโดยเฉพาะเป็นเวลานานและข้ามโซนของเวลาที่แตกต่างกัน เกินขึ้นเนื่องจากความกดอากาศบนเครื่องบินที่ต่ำกว่าปกติ ที่ความสูง 11000 –12200 เมตรซึ่งเป็นระดับการบินของสายการบินพาณิชย์จะมีความกดของอากาศเหมือนกับที่ความสูง 1800–2400 เมตร และเนื่องจากการกดที่น้อยกว่าปกตินี้เองทำให้ออกซิเจนเข้าไปสู่สายเลือดและเซลล์ต่างๆน้อยลงเป็นสาเหตุทำให้รู้สึกเหนื่อยล้า

 

(ตัวอย่าง Due to jet lag and a dinner that went late, she got little sleep. อธิบายหรือแปลได้ว่า เนื่องจากเจ็ทแลคและอาหารคำที่ดึกเธอได้นอนหลับเพียงเล็กน้อย)