kick the can down the road

  ENG-THA, K

kick the can down the road

 

คำสำนวน โดยเฉพาะประเทศอเมริกา

 

kick the can down the road หมายความว่า เลื่อนการตัดสินใจหรือเลื่อนการกระทำในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งอย่างจริงจัง แต่จะแก้ปัญหาแบบระยะสั้นที่ไม่ถาวรไปเรื่อย ๆ   เพราะอาจหวังว่าปัญหาจะหายไปเองหรือคนอื่นจะแก้ปัญหาในภายหลัง คำนี้ในปัจจุบันในส่วนมากในทางการเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา 

kick the can down the road ถ้าแปลวตามตัวอักษรจะหมายถึง เตะกระป๋องขณะเดินไปตามถนน ซึ่งคือแทนที่จะเก็บกระป๋องไปทิ้งก็แตะมันออกไปเรื่อย ๆ แต่ในที่สุดก็จะต้องเก็บมันขึ้นมา

 

ตัวอย่าง  It looks as though congress is going to kick the can down the road again on the debt ceiling issue, but they’ll have to find a lasting solution eventually. อธิบายหรือแปลว่า ดูเหมือนว่าสภาคองเกรสกำลังจะเลื่อนการแก้ปัญหาอย่างจริงจังกับเพดานหนี้ไปอีกครั้ง แต่พวกเขาก็จะต้องหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างถาวรในที่สุด