lefty

  ENG-THA, L

lefty

 

คำนาม พหูพจน์ lefties หรืออาจเขียน leftie

 

lefty หมายความว่า

1  ในอเมริกา lefty หมายความว่า คนถนัดซ้าย หรือ คนถนัดมือซ้าย ซึ่งคือคนที่ใช้มือซ้ายอะไรเป็นหลัก

ตัวอย่าง My brother is  is a lefty. แปลว่า พี่ชาย(หรือน้องชาย)ของฉันเป็นคนถนัดซ้าย

 

2 ในอังกฤษส่วนมากใช้ lefty หมายถึง คนหัวการเมืองฝ่ายซ้าย ซึ่งคือคนที่สนับสนุนสังคมนิยม การปฏิรูปการเมืองและสังคม และความเท่าเทียมกันของสังคม เป็นต้น

ตัวอย่าง On Monday he dismissed climate change as the concerns of “raving inner-city lefties” who were ignoring the needs of rural Australians. อธิบายหรือดแปลว่า ในวันจันทร์ที่เขาได้ปฏิเสธไม่ยอมรับการผันแปลภูมิอากาศและถือว่าเป็นเพียงความกังวลของ “คนหัวการเมืองฝ่ายซ้ายรุนแรงที่อยู่ในเมืองชั้นใน” ผู้ซึ่งเพิกเฉยกับความต้องการของชาวออสเตรเลียในชนบท

 


 

lefty

 

คำคุณศัพท์

 

lefty หมายความว่า

1  ในอเมริกา lefty หมายความว่า มือซ้าย(ที่ถนัด) เช่น

his lefty forehand แปลว่า การตีลูกหน้ามือด้วยมือซ้ายที่ถนัดของเขา

 

2 ในอังกฤษส่วนมากใช้ lefty หมายถึง (มีหรือเป็น)หัวการเมืองฝ่ายซ้าย เช่น

a lefty friend แปลว่า เพื่อนหัวการเมืองฝ่ายซ้าย