malignant melanoma

  ENG-THA, M

malignant melanoma

 

คำนาม คำทางการแพทย์ หรือ melanoma

(มัล-ลิก-เนิน-ท เมล-ละ-โน-มา)

 

malignant melanoma หมายถึง มะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมา ซึ่งคือมะเร็งผิวหนังชนิดที่พัฒนามาจากเซลล์สีของผิวหนังซึ่งคือเซลล์นี้เรียกว่า melanocytes มะเร็งผิวหนังชนิดนี้โดยปกติจะเริ่มขึ้นที่ฝีและผิวหนังแต่ในบางกรณีสามารถเกิดขึ้นที่ปากลำไส้และตาแต่ไม่พบบ่อย มะเร็งชนิดนี้มีอันตรายมาก โอกาสในการมีชีวิตจะขึ้นอยู่กับการค้นพบและการรักษาในระยะแรก ๆ

มะเร็งผิวหนังเกิดจากการที่ผิวหนังถูกแสงอัลตราไวโอเลต (UV) จากแสงแดด โอกาสที่จะเป็นมะเร็งผิวหนังจะเพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดผิวไหม้บ่อย ๆ  มะเร็งผิวหนังสามารถเกิดขึ้นเนื่องมาจากพันธุกรรมแต่พันธุกรรมนี้อาจจะถูกกระตุ้นให้เกิดขึ้นจากแสงยูวี

สิ่งที่เป็นสัญญาณเตือนมีดังต่อไปนี้ถ้าพบให้รีบปรึกษาแพทย์โดยด่วน

ไฝที่มีอยู่มีการเปลี่ยนแปลงสีหรือรูปร่างหรือเริ่มที่จะมีเลือดออกหรือของเหลว แผลที่หายช้ามากอาจปรากฏบนตัวตุ่น

ไฝที่ได้กลายมีขนาดใหญ่ผิดปกติหรือยกสูงขึ้นเหนือผิวหรือสีมากกว่าหนึ่งสี

ไฝที่เกิดขึ้นใหม่ที่มีสีไม่สม่ำเสมอ

พื้นที่ของผิวที่เป็นสะเก็ดคันและมีสีแดงอาจจะมีเลือดซึ่มหรือของเหลว

 

มะเร็งผิวหนังเมลาโนมาจะไม่พบบ่อยเหมือนกับชนิดอื่น ๆ แต่เมื่อเป็นแล้วโอกาสที่จะแพร่กระจายมีมากทำให้มันเป็นมะเร็งผิวหนังชนิดที่อันตรายที่สุด