microcephaly

  ENG-THA, M

microcephaly

 

คำนาม คำทางการแพทย์

(ไมโครเซบฟาลี )

 

microcephaly คือ ไมโครเซบฟาลี ซึ่งคือ ภาวะการผิดปกติของศีรษะและสมองทารกซึ่งมีขนาดเล็กกว่าปกติ โดยปกติแล้วเวลาทารกอยู่ในครรภ์ของมารดาศีรษะเด็กก็จะโตตามสมองของเด็กที่โตและพัฒนาขึ้น ในเด็กที่มีโมโครเซบฟาลีสมองของเด็กจะหยุดการพัฒนาภายในครรค์หรือหลังจากคลอดแล้ว ขนาดศีรษะเด็กที่มีไมโครเซปฟาลีก็จะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค

microcephaly-768x229

อาการและผลกระทบของโรค

-เด็กที่เกิดมามีไมโครเซบฟาลีก็มีศีรษะขนาดเล็กกว่าเด็กทั่วไป ขนาดของศีรษะก็จะวัดหลังคลอดได้หน่อยกว่า 31.5-32 เซนติเมตร

-มีการพัฒนาช้ากว่าเด็กทั่วไปเช่นการพูดนั่งเดิน

-ความสามารถทางด้านสมองจะด้อยกว่าเด็กทั่วไป

-มีปัญหาการกินอาหาร

-มีปัญหาการได้ยินและสายตา

ปัญหาเหล่านี้ก็จะขึ้นอยู่กับความรุนแร่งของโรค เด็กที่เป็นจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพราะระดับความสามารถของเด็กจะด้อยกว่าเด็กทั่วๆไป

การวินิจฉัยโรคและสาเหตุของการเกิดโรค

การวินิจฉัยโรคทำได้ก่อนและหลังคลอด ก่อนคลอดการวินิจฉัยโรคก็ทำได้ด้วยการทำอัลตร้าซาวด์เพื่อที่จะดูการพัฒนาการสมองของเด็ก เพื่อจะให้ได้ผลชัดเจนก็ควรทำประมาณ 3 เดือนขึ้นไปหลังหลังการตั้งครรค์  การทำการการวินิจฉัยหลังการคลอดก็ทำได้โดยการวัดขนาดศีรษะของเด็กแล้วเปรียบเทียบกับขนาดของเด็กทั่วไป โดยการเปรียบเทียบกับเด็กที่มีขนาดและอายุเท่ากันและเพศเดียวกัน

 

สาเหตุของการเกิดโรคก็ไม่รู้แน่นอนแต่สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นสาเหตุของโรคได้

-ติดเชื้อไวรัสต่างๆเช่นซีก้าไวรัส (Zika virus)

-มีการขาดสารอาหารระหว่างตั้งครรค์อย่างรุนแรง

-มีการสัมผัสกับสารเคมีที่เป็นผิษหรือการใช้หรือดืมแอลกอฮอล์

การรักษา

สภาพของการเป็นไมโครเซบฟาลีจะเป็นไปตลอดชีวิต ปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาได้ การบำบัดก็จะทำได้แค่ดูแลสูขภาพของผู้เป็นไม่ให้มีโรคอื่น