morgue, mortuary

  ENG-THA, M

morgue

 

คำนาม morgues ประเทศอังกฤษส่วนใหญ่เรียกว่า mortuary (′มอ-ร-ชัว-‚เว-รี่); mortuaries

(มอ-ร-ก-g)

 

morgue หมายความว่า สถานเก็บศพ  ซึ่งเป็นสถานที่ที่ศพผู้เสียชีวิตถูกเก็บไว้ชั่วคราวเพื่อรอการระบุตัวหรือชันสูตรพลิกศพก่อนนำไปทำพิธีศพ morgue ส่วนมากเป็นอาคารหรือห้องในโรงพยาบาล

ข้อสังเกตในประเทศอเมริกา mortuary อาจหมายถึง funeral home หรือโรงเก็บศพของบริษัทเอกชนที่ทำหน้าที่จัดการเกี่ยวกับศพก่อนพิธีฝังศพหรือเผาศพ

 

ตัวอย่าง  His father left before dawn to bring him home from the hospital morgue. อธิบายหรือแปลได้ว่า พ่อของออกจากบ้านก่อนรุ่งเช้าเพื่อนำเขากลับบ้านจากสถานเก็บศพของโรงพยาบาล