Neanderthal

  ENG-THA, N

Neanderthal

 

คำนาม Neanderthals 

(นี-′แอน-เดอ-ร-ทอล-ล)

neanderthal

Neanderthal คือ นีแอนเดอร์ทัล หรือ นีแอนเดอร์ทอล ซึ่งเป็นมนุษย์ต่างพันธ์กับมนุษย์เราปัจจุบัน แต่มีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมมาก เชื่อกันว่านีแอนเดอร์ทัลสูญพันธุ์ไปจากโลกประมาณ 30,000 ปีก่อน Neanderthals และมนุษย์ปัจจุบันอยู่รวมโลกกันเมื่อ 30,000 ปีก่อน ซึ่งจาหลักฐานทางพันธุกรรมเชื่อได้ว่ามีการผสมข้ามพันธุ์กันระหว่าง Neanderthals และมนุษย์ปัจจุบัน และมีหลักฐานว่าคนเอเชียและคนยุโรปมีเดเอ็นเอที่มาจาก Neanderthals ประมาณ 1 – 4 เปอร์เซ็น

ในปี 1856 ขณะที่คนงานทำงานในเหมืองหินปูนใกล้กับเมืองดุสเซดอร์ฟประเทศเยอรมันบังเอิญไปขุดพบซากกระดูก นักวิทยาศาสตร์คิดว่ากระดูกที่พบเป็นของมนุษย์ที่มีโครงสร้างกระดูกผิดปกติในตอนแรก ซากกะโหลกศีรษะที่พบมีรูปเป็นวงรีที่มีหน้าผากต่ำและเอียงเข้า สันคิ้วที่นูนออกและกระดูกมีความหนากว่าปกติ การศึกษาในภายหลังได้เปิดเผยว่าซากกระดูกที่พบเป็นมนุษญ์พันธุ์ที่ไม่รู้จักมาก่อนในกลุ่มของโฮมิไนด์ (hominid) ที่รวมถึงมนุษย์และเอพ (apes)

มนุษย์พันธุ์ใหม่ที่พบในตอนนั้นมีลักษณะคล้ายกับมนุษย์เราซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าโฮโมเซเปียน (Homo sapiens) ต่อมาในปี 1864 ซากกระดูกที่พบนี้ได้ถูกตั้งชื่อว่าเป็นของโฮโมนีเอนเดอร์ทอลเลนซีส (Homo neanderthalensis) หรือนีแอนเดอร์ทัล (Neanderthal) ซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งตามหุบเขานีแอนเดอร์ (Neander) ที่กะโหลกศีรษะที่ถูกค้นพบ

นีแอนเดอร์ทัล (Neanderthals)เป็นพันธุ์ที่มีวิวัฒนาการใกล้เคียงที่สุดกับมนุษย์เรา นีแอนเดอร์ทัล (Neanderthals) อพยพออกจากแอฟริกาก่อนมนุษย์เราเข้าไปในยุโรปเมื่อประมาณ 300,000 ปีก่อนและอาศัยอยู่ในยุโรปจนกระทั้งมนุษย์เราเริ่มออกเดินทางออกจากแอฟริกาเมื่อประมาณ 60,000 ปีก่อน มนุษย์เรา(Homo sapiens) และ นีแอนเดอร์ทัล (Neanderthals) ได้อาศัยอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันในช่วงเวลาหนึ่ง แต่ในที่สุดนีแอนเดอร์ทัล (Neanderthals)ได้สาบสูญไปเมื่อประมาณ 30,000 ปีก่อน และการหายสาบสูญของมนุษย์พันธุ์นี้ยังคงเป็นความลึกลับที่สุดในวิวัฒนาการของมนุษย์

นีแอนเดอร์ทัล (Neanderthals) จะเตี้ยกว่ามนุษย์เราและมีหน้าอกที่ใหญ่แขนขาแข็งแรงและจมูกโต ลักษณะเหล่านี้เหมาะสมกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นในยุโรปในช่วงยุคน้ำแข็ง ดีเอ็นเอที่สะกัดมาจากกระดูกแสดงให้เห็นว่าบางส่วนของนีแอนเดอร์ทัลจะมีผมแดงและผิวขาว

เคยเชื่อกันว่านีแอนเดอร์ทัลเป็นสัตว์มากกว่ามนุษย์ที่ว่าแข็งแรงแต่ไม่มีความฉลาดและไม่มีความอารัยเหมือนมนุษย์เรา แต่การค้นพบในปี 1957 ทำให้เรารู้ว่านีแอนเดอร์ทัล (Neanderthals) จริง ๆ แล้วมีลักษณะคล้ายกับมนุษย์มากกว่าที่คิด โดยที่การขุดพบซากเกสรดอกไม้ใกล้กับซากกระดูกซี่งเชื่อว่าดอกไม้ถูกฝั่งพร้อมกับศพ นอกจากนั้นกระดูกที่พบได้แสดงให้เห็นถึงแผลที่หายจากการดูแลรักษาเป็นการแสดงให้เห็นว่านีแอนเดอร์ทัลมีความห่วงใยและดูแลผู้เจ็บป่วย

การค้นพบที่ผ่านมาไม่นานมานี้ได้แสดงให้เห็นว่านีแอนเดอร์ธัลใช้เครื่องมือยุคหินที่หลากหลาย สามารถควบคุมไฟ ชืนชอบดนตรี และมีการสื่อสารผ่านบทเพลง นอกจากนี้พวกเขายังรู้จักกับการใช้พืชเป็นยารักษาโรคอีกด้วย การพบศีลปะก่อนประวัติศาสตร์ในถ้ำประเทศสเปนเชื่อว่าเป็นฝีมือของนีแอนเดอร์ทัล จนในปัจจุบันจากหลักฐานเหล่านี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่มีความเชื่อว่านีแอนเดอร์ทัล (Neanderthals) มีคุณลักษณะเหมือนมนุษย์เรามากกว่าที่เคยเชื่อกันมา

หลักจากออกเดินทางออกจากแอฟริกานีแอนเดอร์ทัล (Neanderthals) ได้เจริญรุ่งเรื่องในยุโรปกว่าสามสี่พันปี บางกลุ่มเดินทางไปยังเอเซีย (แถบตะวันออกกลาง) และเดินทางไปยังไซบีเรีย แต่เมื่อ 30,000 หลักฐานการเป็นอยู่ของพวกเขาได้หายไปซึ่งเชื่อว่าได้สูญพันธุ์ไปในช่วงเวลานั้น และกลุ่มสุดท้ายที่เหลือเป็นกลุ่มที่อยู่ในกิบราทาร์ประเทศสเปนเมื่อ 28,000 ปีก่อนก่อนจะสูญพันธุ์ไปในที่สุด

จากข้อมูลต่าง ๆ ที่พบนีแอนเดอร์ทัล (Neanderthals) หายสาบสูญไปในเวลาใกล้เคียงกับเวลาที่มนุษย์เราปัจจุบันอพยพมาถึงยุโรป นักวิทยาศาสตร์จึงเชื่อว่ามนุษย์เรามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายสาบสูญไปของนีแอนเดอร์ทัล แต่การค้นพบในปี 2006 ได้ขัดแย้งกับทฤษฎีความเชื่อนี้ นักวิทยาศาสตร์ได้ขุดพบซากกระดูกจำนวนมากของแพะขนาดใหญ่และดูเหมือนว่าเป็นการฆ่าโดยนีแอนเดอร์ทัล ทำให้เชื่อได้ว่านีแอนเดอร์ทัลมีความสามารถสูงในการล่าสัตว์จึงไม่น่าที่จะเป็นเหยื่อจากการมีคู่แข่งขันในการล่าหาอาหารจากมนุษย์เรา

อีกหนึ่งความคิดคือการนีแอนเดอร์ทัล (Neanderthals) ได้สูญพันธุ์ไปเพราะไม่สามารถมีลูกได้มากเพียงพอที่จะเจริญรุ่งเรืองเหนือกว่ามนุษย์ การศึกษาพบว่าในช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดประชากรของนีแอนเดอร์ทัลจะมีประชากรไม่มากไปกว่าสองสามพันคน จากการศึกษาโครงสร้างกระดูกพบว่านีแอนเดอร์ทัลเติบโตเร็วกว่ามนุษย์เราแต่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ช้ากว่ามาก

และยังมีอีกทฤษฎีหนึ่งที่เชื่อว่านีแอนเดอร์ทัล (Neanderthals)ตกเป็นเหยื่อของภัยพิบัติจากสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบกับนีแอนเดอร์ทัล โดยเฉพาะมีความเชื่อว่าเมื่อ 40,000 ปีก่อนซึ่งก่อนหน้าที่มนุษย์เราจะเดินทางสู่ยุโรปมีภูเขาไฟในยุโรปเกิดระเบิดขึ้นทำให้เกิดภาวะขาดอาหารจนทำให้จำนวนที่น้อยอยู่แล้วน้อยไปจนอยู่ในระดับวิกฤต

แต่ทฤษฎีสุดท้ายเชื่อว่ามนุษย์เราและนีแอนเดอร์ทัลได้เกิดการผสมข้ามพันธุ์และมีลูกจนกลายเป็นสายพันธุ์เดียวกัน และจากทฤษฎีนี้ทำให้มนุษย์บนโลกทุกคนยกเว้นคนจากแอฟริกาจะเป็นคนที่มีส่วนของนีแอนเดอร์ทัลอยู่ในดีเอ็นเอ หลักฐานของทฤษฎีมาจากการศึกษาซากฟอสซิลที่พบโครงสร้างผสมระหว่างมนุษย์เราและนีแอนเดอร์ทัล นอกจากนี้มีการตรวจพบดีเอ็นเอ(DNA)ได้พบว่าในคนส่วนใหญ่(ที่ไม่ใช้คนแอฟริกา)จะมีดีเอ็นเอของนีแอนเดอร์ทัลระหว่าง 1 – 4 เปอร์เซ็นต์

นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการผสมข้ามพันธุ์เกิดขึ้นประมาณ 60,000 ปีที่แล้วหลังจากที่มนุษย์เราได้ออกจากแอฟริกาและก่อนที่จะมาถึงยุโรป ดูเหมือนว่าสิ่งที่แน่นอนในตอนนี้ก็คือเราไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดว่าทำไม่นีแอนเดอร์ทัล (Neanderthals)ได้หายสาบสูญไปจากโลกนี้  แต่การทำวิจัยและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์อาจจะทำให้วันหนึ่งเรารู้คำตอบ และก็อาจจะมีคำถามต่อไปว่ามนุษย์เราอาจจะถูกแทนที่เหมือนที่เรามาแทนที่นีแอนเดอร์ทัล (Neanderthals)