novel

  ENG-THA, N

novel

 

คำคุณศัพท์

(โน-เวิล-ล)

 

novel หมายความว่า ใหม่ ถ้าเราพูดถึงสิ่งที่เป็น novel สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ใหม่และไม่เคยมีมาก่อนหรือหรือที่ไม่เคยเห็นมาก่อน  ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ทดแทนสิ่งเก่าที่เหมือนกัน ดังนั้นอาจจะหมายรวมถึง สมัยใหม่ รุ่นใหม่  คำนี้มีความหมายเหมือนกับคำว่า new ในความหมายที่ว่าสิ่งใหม่จะเป็นสิ่งที่ใหม่และไม่เคยมีมาก่อนหรือหรือที่ไม่เคยเห็นมาก่อน  แต่คำว่า new จะหมายรวมถึงสิ่งใหม่ที่เหมือนกันกับสิ่งเก่าด้วยแต่ใหม่กว่า

คำว่า novel และ new มีที่มาจากรากภาษาโบราณ Indo-European แต่คนละเส้นทาง new เป็นคำที่เข้ามาในภาษาอังกฤษจากจากตระกูลภาษาเยอรมันในขณะที่ novel มาจากภาษาลาติน novellus ที่แปลว่า ใหม่ หรือ อ่อน(อายุ) หรือ สด

ตัวอย่าง

She has suggested a novel approach to the problem. อธิบายหรือแปลได้ว่า เธอได้แนะนำแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหา

 

Smart telephones are novel devices. อธิบายหรือแปลได้ว่า โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์(สมัย)ใหม่

 


 

คำนาม novels

 

novel หมายถึง นวนิยาย  ซึ่งคือหนังสือที่เป็นเรื่องเล่าที่ผู้เขียนเขียนขึ้นมาจากการจินตนาการ

เช่น novels about the Roman empire. แปลว่า นิยายเกี่ยวกับจักรวรรดิโรมัน