objective

  O, THA-ENG

objective

 

คำนาม objectives

(อับ-เจค-ทีฟ-v)

 

objective หมายความว่า

1 วัตถุประสงค์ หรือ จุดประสงค์ ซึ่งคือสิ่งที่เป็นเป้าหมาย

ตัวอย่าง

The objective of the anti-IS coalition is the elimination of IS fighters. อธิบายหรือแปลว่า วัตถุประสงค์ของสัมพันธมิตรต่อต้านไอเอสคือการกำจัดนักรบของไอเอส

 

The main objective of the class is to teach basic computer skills. อธิบายหรือแปลว่า วัตถุประสงค์หลักของการเรียนคือการสอนทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน

 

2 เลนส์วัตถุ ซึ่งคือเลนส์ของกล้องโทรทรรศน์หรือกล้องจุลทรรศน์ที่ใกล้กับวัตถุที่สังเกตที่สุด

 


 

คำคุณศัพท์

 

objective หมายความว่า มีวัตถุวิสัย ซึ่งคือที่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นจริงและไม่ขึ้นอยู่กับหรือไม่เกี่ยวข้องกับความรู้สีกหรือความคิดเห็นของใครคนใดหนึ่ง ดังนั้นสิ่งที่เป็น objective จะเป็นสิ่งที่เป็นความจริงอย่างแท้จริงไม่มีความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้อง

 

ตัวอย่าง We need someone outside the company to give us an objective analysis. อธิบายหรือแปลว่า เราต้องการใครคนหนึ่งจากภายนอกบริษัทเพื่อให้การวิเคราะห์ที่มีวัตถุวิสัยกับเรา 

 

 

ดูคำตรงกันข้าม subjective