obsidian

  ENG-THA, O

obsidian

 

คำนาม

(อับ-′ซิ-เดียน)

 

obsidian หมายความว่า ออบซิเดียน หรือ หินแก้ว(ภูเขาไฟ) ซึ่งคือแก้วภูเขาไฟที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติจากลาวาส่วนที่มีซิลิกาเป็นจำนวนมาก เมื่อลาวาส่วนนั้นเย็นลงอย่างรวดเร็วก็จะกลายเป็นหินที่มีลักษณะเป็นแก้วตามธรรมชาติ obsidian จะมีสีดำหรือสีเขียวเข้ม

 

ตัวอย่าง Analysis of the stone revealed that nearly half the tools were carved from obsidian that originated 15 to 30 miles away across rugged terrain. อธิบายหรือแปลว่า การวิเคราะห์หินได้เผยให้เห็นว่าเครื่องมือเกือบครึ่งหนึ่งถูกแกะสลักจากออบซิเดียนที่มีที่มาอยู่ห้างออกไป 15 ถึง 30 ไมล์ผ่านภูมิประเทศที่ขรุขระ

 

 


ภาพจาก the creative commons