ornithologist

  ENG-THA, O

ornithologist

 

คำนาม พหูพจน์ ornithologists

(ออ-ร-นะ-′ธอ-ละ-จีส-ส-ท)

 

ornithologist หมายความว่า นักปักษีวิทยา ซึ่งคือผู้เชี่ยวชาญด้านปักษีวิทยา (ornithology) นั่นคือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับนก

 

ตัวอย่าง  Our team consists of two ornithologists, two mammalogists, two ichthyologists, two herpetologists, a geologist and four botanists. อธิบายหรือแปลว่า ทีมงานของเราประกอบด้วยนักปักษีวิทยาสองคน ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมสองคน นักมีนวิทยาสองคน นักธรณีวิทยาหนึ่งคน และนักพฤกษศาสตร์สี่คน