oxymoron

  ENG-THA, O

oxymoron

 

คำนาม oxymorons

(อ็อก-ซี-โม-รอน)

 

oxymoron คือ รูปแบบของคำที่เป็นการรวมกันของคำสองคำที่ขัดแย้งกันหรือคำที่ไม่ลงรอยกัน โดยเฉพาะเพื่อให้เกิดรูปแบบอย่างหนึ่งของวาทศิลป์

แต่ oxymoron บางครั้งถูกใช้เพื่ออธิบายการผสมผสานของคำที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกขัดแย้งกันอย่างตลกขบขันแม้ว่าผู้พูดไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นแบบนี้ก็ตาม

คำว่า oxymoron เป็นคำที่มาจาก oxy- แปลว่า ฉลาดหรือแหลมคม ส่วน moros แปลว่า โง่

oxymoron จะต่างจาก paradox ที่ว่า oxymoron คือคำรวมกันที่ขัดแย้งกันส่วน paradox คำข้อความที่สื่อความจริงที่ขัดแย้งกัน

ตัวอย่าง

Clean coal sounds like an oxymoron อธิบายหรือแปลว่า ถ่านหินสะอาดดูเหมือนเป็นคำที่ขัดแย้งกัน 

 

Some experts say the whole concept of “healthy snacking” is an oxymoron. อธิบายหรือแปลว่า ผู้เชี่ยวชาญบางคนกล่าวว่าแนวคิดเรื่อง “อาหารว่างที่ดีต่อสุขภาพ” คือคำที่ขัดแย้งกัน

 

ตัวอย่างของคำอื่นที่เป็น oxymoron

agree to disagree แปลว่า เห็นด้วยที่ไม่เห็นด้วย ซึ่งคือยอมรับกันกับการไม่เห็นด้วย ดู agree to disagree

jumbo shrimp แปลว่า กุ้งตัวเล็กที่ใหญ่โต (ในภาษาอังกฤษ shrimp คือกุ้งตัวเล็ก ๆ)

cruel kindness แปลว่า ความมีน้ำใจที่โหดร้าย