paramedic

  ENG-THA, P

paramedic

 

คำนาม พหูพจน์ paramedics

(แพ-ระ-′เม-ดิก-ค)

 

paramedic หมายความว่า เจ้าหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉิน หรือ เจ้าหน้าที่กู้ชีวิตฉุกเฉิน ซึ่งคือบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมมาเพื่อให้การดูแลทางการแพทย์ฉุกเฉินแก่ผู้ป่วยหนักเพื่อรักษาและคงสภาพของผู้ป่วยไว้ก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาล

ตัวอย่าง 

Police say the parent began cardiopulmonary resuscitation until paramedics arrived. อธิบายหรือแปลว่า ตำรวจบอกว่าพ่อแม่ได้เริ่มการฟื้นระบบการทำงานของหัวใจและปอดจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉินมาถึง

 

Some hospitals in Maine are hoping to hire EMTs and paramedics to address the workforce shortage. อธิบายหรือแปลว่า โรงพยาบาลบางแห่งในรัฐเมนหวังที่จะว่าจ้างช่างเทคนิคการแพทย์ฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน