pike

  ENG-THA, P

pike

 

คำนาม พหูพจน์เขียน pike

(ไพ-ค)

 

pike หมายความว่า

1  ไพค์ หรือ ปลาไพค์ ซึ่งคือปลาน้ำจืดใหญ่และยาวล่ากินปลาอื่นเป็นอาหารถูกจัดอยู่ในวงค์ Esocidae (เอส-ซอส-สิ-ดี) pike ไม่พบในน่านน้ำไทยแต่พบในประเทศเมืองหนาวโดยเฉพาะในสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ แคนาดา และสหรัฐอเมริกา

ตัวอย่าง Herrings make excellent bait for pike. อธิบายหรือแปลได้ว่า ปลาเฮร์ริ่งใช้ทำเป็นเหยื่อที่ดีเยี่ยมสำหรับปลาไพค์

 

2  หอก ซึ่งคืออาวุธโบราณของทหารราบที่ทำด้วยหัวเหล็กแหลมบนด้ามไม้ที่ยาว