polygamy

  ENG-THA, P

polygamy

 

คำนาม

(พอ-′ลิก-กะ-มี่)

 

polygamy เป็นคำที่าจากภาษากรีก polugamos ที่แปลว่า แต่งงานบ่อยครั้ง หรือ มักจะแต่งงาน ในปัจจุบันนั้น polygamy มีความหมายว่าดังต่อไปนี้

1 การมีคู่สมรสหลายคนในเวลาเดียวกัน นั้นก็คือการมีภรรยาหรือสามีหลายคนในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นการขัดกับธรรมเนียมปฏิบัติในวัฒนธรรมและสังคมส่วนใหญ่และผิดกฎหมาย ส่วนมากการปฏิบัติเช่นนี้เกิดขึ้นเนื่องจากความเชื่อทางศาสนาหรือวัฒนธรรมใดเฉพาะ  ดูคำที่คล้ายกันแต่แตกต่างกัน polyamory

ตัวอย่าง The mainstream Mormon church renounced polygamy in the late 19th century. อธิบายหรือแปลว่า ศาสนาคริสตนิกายมอร์มะนิสมหลักได้ละทิ้งการมีคู่สมรสหลายคนในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19

 

2 (คำทางสัตววิทยา) การมีคู่ผสมพันธุ์หลายตัว โดยเฉพาะในแต่ละฤดูผสมพันธุ์

เช่น Northern Mockingbirds are typically monogamous, but polygamy does occur. อธิบายหรือแปลว่า นกม็อกกิ่งทางตอนเหนือเป็นนกที่มีคู่ผสมพันธุ์ตัวเดียวโดยส่วนใหญ่ แต่การมีคู่ผสมพันธุ์หลายตัวเกิดขึ้นได้

 

3 (คำทางพฤกษศาสตร์) ภาวะที่ดอกไม้มีทั้งเกสรตัวผู้หรือเกสรตัวเมียรวมอยู่ด้วยกับกันในดอกเดียวกัน

 

 

ดูคำตรงข้าม monogamy