polyp

  ENG-THA, P

polyp

 

คำนาม polyps

(พา-ลัพ-พ)

 

1 (คำทางการแพทย์) ติ่งเนื้อเมือก ซึ่งเป็นติ่งหรือตุ่มของการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเนื้อเยื่อ ส่วนมากมีขนาดเล็ก ติ่งเนื้อเมือกที่พบมากที่สุดจะเกิดขึ้นในบริเวณลำไส้ใหญ่ แต่ก็อาจะพบได้ในส่วนอื่นด้วยเช่น ช่องหู คอ กระเพาะอาหาร จมูก มดลูก ลำคอ

ติ่งเนื้อเมือกส่วนมากจะไม่มีผลที่เป็นอันตายซึ่งหมายถึงว่ามันไม่ได้เป็นเซลล์มะเร็ง แต่ติ่งเนื้อเมือกอาจจะกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ การตรวจว่าติ่งเนื้อเมือกว่าเป็นเนื้อร้ายหรือไม่ก็ทำได้โดยตรวจเนื้อเยื่อ (biopsy)

 

2 (คำทางสัตววิทยา) โปลิป ซึ่งเป็นสัตว์ในทะเลที่ไม่สามารถเคลื่อนตัวได้มีลักษณะเหมือนพืชมากกว่าสัตว์จะอยู่ในบริเวณตามปะการัง โปลิปจะมีสีสันที่สวยงาม