postmortem, post-mortem

  ENG-THA, P

postmortem

 

คำนาม คำทางการแพทย์ หรือ post-mortem

(โพส-มอ-ร-ดัม)

 

postmortem หมายถึง

1 การชันสูตรศพ ซึ่งคือการตรวจสอบร่างกายผู้เสียชีวิตเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต

ตัวอย่าง Indira died on Monday due to an acute inflammation of the peritoneum and was buried after a postmortem. อธิบายหรือแปลว่า อินทิราเสียชีวิตในวันจันทร์เนื่องจากการอักเสบเฉียบพลันของเยื่อบุช่องท้องและถูกฝังหลังการชันสูตรศพ

 

2 การวิเคราะห์สาเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจบลงไปด้วยความล้มเหลวส่วนมากเป็นการถกเถียงเพื่อหาสาเหตุดังกล่าว

ตัวอย่าง The party are conducting a postmortem of the election to try to find out what went wrong. อธิบายหรือแปลว่า พรรคกำลังดำเนินการวิเคราะห์สาเหตุของการเลือกตั้งเพื่อพยายามหาว่าสิ่งใดที่ทำให้เกิดความผิดพลาด

 


 

คำคุณศัพท์

 

postmortem หมายถึง

1 หลังการเสียชีิวิต หรือ หลังการตาย 

เช่น postmortem tissue แปลว่า เนื้อเยื่อหลังการเสียชีิวิต

 

2 ของการวิเคราห์หาสาเหตุ

เช่น a postmortem report แปลว่า รายการของการวิเคราห์หาสาเหตุ