pothole

  ENG-THA, P

pothole

 

คำนาม potholes

(พอต-โฮล-ล)

 

pothole หมายถึง หลุมหรือบ่อที่เกิดขึ้นจากการสึกกร่อนของหินตามธรรมชาติทำให้เกิเป็นหลุมหรือบ่อขึ้นมา นอกจากนี้คำนี้ยังใช้หมายถึง หลุมที่เกิดขึ้นบนผิวถนนอีกด้วย

 

1 หลุม หรือ บ่อ

 

 

2 หลุมบนผิวถนน